Testy

Československo mezi světovými válkami

1. Co znamená SdP? Datujte.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Sudentendeutsche Partei (Sudetoněmecká strana). Vznikla přejmenováním Sudetoněmecké vlastenecké fronty roku 1935.
2. Kdo byl poválečným českým ministrem vojenství?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Milan Rastislav Štefánik.
3. Jaký byl cíl politiky SdP?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
"Heim ins Reich" (domů do Říše = ČSR se má připojit k Německé říši).
4. Kdy a kým byl českým prezidentem zvolen Tomáš Garrigue Masaryk?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
14. prosince 1918 Národním shromážděním.
5. Kdy byla založena Bratislavská univerzita?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1919.
6. Kdy byla dokončena stavba Svatovítské katedrály?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1929.
7. Kolik mohl mít jeden vlastník půdy (podle zákona o pozemkové reformě z roku 1919)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
150 ha zemědělské půdy nebo 250 ha půdy celkem.
8. Jak vysoká nezaměstnanost byla v ČSR po první světové válce?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Asi 20%.
9. Jaký byl závěr, který učinil lord Runciman při své misi v ČSR?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Soužití Čechů a Němců není možné.
10. Kolik obyvatel žilo v zabraném území? (přibližně)
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
5 milionů
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version