Testy

Evropa po druhé světové válce

1. Co to byl tzv. "Marshallův plán"? Datujte.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Finanční pomoc USA poválečné Evropě podmínkou byla neexistence komunismu ve státě. Červen 1947.
2. Kdo stál v čele německé trizonie v momentě vyhlášení samostatné republiky? Kdy to bylo? Jak se republika jmenovala?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Konrád Adenauer září 1949 Spolková republika Německo.
3. Jak se jmenoval jugoslávský prezident v letech 1952-1980?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Josiph Broz (Tito).
4. Kdy byla postavena "Berlínská zeď"? Jak dlouho byla stavěna?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
13. srpna 1961 přes noc.
5. Kdy byla vyhlášena Trumanova doktrína"? Co obsahovala?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na jaře 1947 snahu zabránit šíření komunismu kdekoliv na světě zatlačování komunismu.
6. Jaká byla reakce SSSR na vyhlášení samostatné německé republiky na území trizonie?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
O měsíc později byla vyhlášena Německá demokratická republika (NDR).
7. Proč SSSR v roce 1948 uzavřel přístupové cesty do Berlína?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Protože v trizonii proběhla měnová reforma.
8. Proč ČSR nepřijala Marshallův plán?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Protože by to znamenalo narušení vztahů se SSSR.
9. Kdy a kdo poprvé vystoupil proti kultu J. V. Stalina?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Nikita Chruščov r. 1956 (na XX. sjezdu KSSS)
10. Co bylo náhražkou za Marshallův plán pro komunistické státy Evropy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Vytvoření RVHP (Rady vzájemné hospodářské pomoci).
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2023, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht