Aztékové

Ukázka z aztéckého rituálního kalendáře vyobrazeného v knize Codex Borbonicus

Aztékové žili na území dnešního Mexika. Jejich původ je nejistý, někteří vědci se domnívají, že přišli ze severní Kalifornie. Na území dnešního Mexika se přestěhovali na počátku druhého tisíciletí našeho letopočtu.

Přibližně v polovině 14. století bylo založeno město Tenochtitlan (na území dnešního hlavního města Mexika). To se stalo střediskem celé oblasti. Dalšími důležitými správními centry byla města Texcoca a Tlacopán. Aztékové byli zpočátku velmi bojovní, v patnáctém století ovládali téměř celé dnešní jižní Mexiko, avšak postupem času se usadili, věnovali se obchodování a řemeslnictví a jejich povahy se staly umírněnější.

Bohužel právě v této době byli napadeni Španěly. Ztráta bojovného ducha Aztéky zahubila. Španěly přijmuli jako přátele, ti však toužili jen po zlatě a Aztékové je nezajímali. V červnové noci roku 1520 však v krvi Aztéků vzplanula bojovná minulost předků a pod vedením bratra sesazeného krále Montezumy, Cuitlahuaca, Aztékové Španěly vyhnali. Ani to však nepomohlo nadlouho, do roka byla Aztécká říše, především zásluhou Hernanda Cortéze, dobyta. Sám Cortéz se zde později stal místodržitelem a země byla nazývána Novým Španělskem.

Aztécký roční kalendář zvaný Xiuhpohualli obsahoval plných 365 dní

Aztékové byli zemědělci, pěstovali rýži, bavlnu, banány, z koření pepř a vanilku. Pěstovali též tabák. Aztécká kultura souvisela výlučně s náboženstvím. Aztékové uctívali bohy, které spojovali s pro ně nevysvětlitelnými přírodními událostmi. Podle jejich mytologie bohové oživovali Slunce svou krví, a tak lidé by jej měli následovat, proto lidské oběti byly pro staré aztécké náboženství běžné. Aztékové stavěli vysoké chrámy, které právě svou ohromující velikostí musel převyšovat všechny ostatní budovy. Mezi nejznámější aztécké bohy patří bezesporu Huitzilopochtli, bůh války, či Quetzalcoatl, Opeřený had. Aztékové však kromě náboženských staveb budovali i vodovody, mosty, kanály. Pověstné je město, v němž sídlil Montezuma. Bylo postaveno uprostřed velikého jezera a obehnáno vysokými a pevnými hradbami z cihel. Vstup byl umožněn pouze po třech hrázích, které byly spojeny padacími mosty.

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version