Domácí odboj po roce 1941, Heydrichiáda

Domácí odboj po roce 1941

 • r. 1941 došlo ke změně postoje komunistů k válce (do té doby válku považovala (i kominterna) za důsledek imperialismu), nyní v ní vidí národně – osvobozenecký boj proti fašismu
 • sbližování komunistického a občanského odboje
 • v září 1941 vznikl Ústřední národní revoluční výbor ČSR
 • Moskevské vedení ČSR uznává Londýnskou emigrační vládu za legitimního představitele ČSR
 • do státní rady v Londýně vstupují i příslušníci kom. strany (Nosek, Laštovička, Hodinová-Spurná)
 • po vstupu SSSR do války narůstá intenzita odboje

Heydrich (-iáda)

 • v září 1941 do Prahy přišel Reinhard Heydrich (nástupce říšského protektora Konstantina von Neuratha – toho A. Hitler poslal na placenou dovolenou), nastoupil jakožto zastupující říšský protektor
 • snaha udělat pořádek v protektorátu
 • Heydrich vyhlásil „první stanné právo“ (až do 20. ledna 1942)
 • => doba teroru, zatýkání ve všech složkách odboje
 • občanský odboj takřka zničen, zatčen Eliáš
 • tisíce lidí, kteří se jevili jako nevyhovující posílany do koncentračních táborů
 • popravováni dříve zatčení (gen. Vílý, gen. Vojta, z komunistů Otto Synek)
 • politika „biče a cukroví“
  • vyšší příděly pro dělníky budou-li více pracovat
  • léčebné pobyty v Luhačovicích (pro dělníky)
  • cílem: zastavit odboj, zastrašit národ, pacifikovat protektorát
 • plán konečného řešení české otázky (Endlösung)
  • založen na rasovém zkoumání obyvatel, podle smýšlení (pro × protinacistické)
  1. převýchova (pro režim, rasově vhodní jedinci)
  2. využití jako pracovní síly, po válce †
  3. vystěhování, fyzická likvidace (rasově nevhodní nebo rasově vhodní, ale protinacističtí)

 

Jan Kubiš, Jozef Gabčík

Jan Kubiš, Jozef Gabčík

  • o atentátu na Heydricha rozhodnuto v Československém národním výboře v Londýně
  • 28. 12. 1941 na protektorátní území poslán výsadek (operace měla krycí název antropoid)
   • J. Gabčík, J. Kubiš
   • podporováni zpravodajskou skupinou Silver A
   • pomoc domácího odboje (ubytování, lístky, oděvy, obuv – měli jen anglické ošacení)  – pro tento účel velmi důležitý
  • 27. 5. 1942 došlo k atentátu
   • Heydrich měl odjet do Berlína, nebylo jisté, zda-li se vrátí
   • Heydrich bydlel v Panenských Břežanech, odtud jezdil autem na Pražský hrad
   • k atentátu zvoleno místo v Libeňské zatáčce
   • Gabčíkovi však selhal samopal, a tak Kubiš hodil bombu
   • Heydrich zraněn, na následky zranění nakonec zemřel (4. 6. 1942)
  • 27. 5. 1942 nastává období Heydrichiády (nastoupil K. H. Frank, vyhlásil „druhé stanné právo“)
   • denně vyhlašována jména zastřelených
   • 1400 lidí zastřeleno, 700 zabito při domovních raziích, 3000 osob zatčeno
   • vražděni např. také všichni, kdo se jmenovali Gabčík nebo Kubiš (-ová)
Pohled na Lidice před kompletním vyhlazením roku 1942

Pohled na Lidice před kompletním vyhlazením roku 1942

 • 10. 6. 1942 vyhlazeny Lidice
  • na dvoře Horákova statku zastřeleno 200 mužů (i patnácti letí chlapci)
  • ženy odvezeny do koncentračního tábora v Rosensbrücku, děti do konc. v Chelmu, některé na převýchovu do německých rodin
 • 24. 6. 1942 vypáleny Ležáky u Chrudimi (v blízkosti byla objevena vysílačka)
 • atentátníci a parašutisté se schovávali v kostele v Resslově ulici v kryptě (v podzemí) kostela sv. Cyrila a Metoděje (Gabčík, Kubiš, Valčík, Švarc, Bublík, Hrubý, Opálka)
  • místo úkrytu však vyzradil zrádce Karel Čurda, byli obklíčeni a spáchali sebevraždu
  • Karel Čurda roku 1947 popraven za zradu
 • v době Heydrichiády likvidován veškerý odboj – i „Rada tří“ (Grňa, Luža, Steiner-Veselý)
 • 8. 9. 1943 popraven také Julius Fučík
 • postoj protektorátní vlády
  • podílela se na vypsání odměny na atentátníky
  • lhostejný trest, který postihne nepřátele Říše
  • žádná snaha zmírnit dopady
  • exilová vláda to prohlásila za zradu, Háchu označila za zrádce
  • odsouzena veškerá spolupráce
 • od jara 1943 se rozvíjí partyzánský boj (Beskydy, …)
 • 12. 12. 1943 byla podepsána Československo – sovětská smlouva o spolupráci ve válce proti Německu i v době míru
  • stala se základem pro zahraniční orientaci ČSR po roce 1945
  • podepsána podle zásad rovnoprávnosti a nevměšování
 • ČSR se měla podle představ Beneše stát mostem mezi západem a východem
  • myslel si, že spolupráce západu a východu bude pokračovat
  • Západ měl představu o demokratizaci sovětského režimu, pro Beneše bylo spojenectví se SSSR zárukou, že se nebude opakovat Mnichov
 • v Moskvě Beneš také předložil memorandum o transferu maďarského a německého obyvatelstva z ČSR (odsun Němců) – tato myšlenka vznikla v domácím nekomunistickém odboji
 • v Moskvě jednal Beneš také s představiteli KSČ o poválečném uspořádání ČSR (vznik národních výborů, národní fronty) = blok politických sil, které se zúčastní odboje
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht