Druhá republika

Druhou republikou označujeme období od konference v Mnichově 29. září 1938 do 14. – 15. března 1939. Není bez zajímavosti, že již necelý měsíc po Mnichovu, 21. října 1938, Hitler vydal tajnou směrnici o likvidaci Rest–Tschechei (zbytku Česka).

Důsledky Mnichova

 • ztráta obyvatelstva (zhruba 5 000 000 – z toho 1 250 000 Čechů)
 • ztráty ekonomické (průmysl sklářský, textilní, papírenský; černé uhlí (třetina), 99% hnědého uhlí)
 • narušení komunikačního systému (železnice)
 • ztráty hor a pevností i s výzbrojí (po vzoru Maginotovy linie)
 • pohraničí rozděleno do pěti pásem, stanoveny termíny předání Němcům (do 10. 10. 1938)
 • požadavky:
  • Polsko (získalo Těšínsko, Oravu a Spiš)
  • Maďarsko (získalo jih Slovenska až ke Košicím, jih Podkarpatské Ukrajiny)
 • územní ztráty potvrzeny Vídeňskou arbitráží (2. 11. 1938) – Ribbentrop
 • nové hranice ústně slíbil garantovat západ i Německo

Po abdikaci Edvarda Beneše byl prezidentem ČSR zvolen Emil Hácha

 • 5. 10. 1938 abdikoval Edvard Beneš, odešel do emigrace (Anglie, USA)
 • 30. 11. 1938 zvolen prezidentem JUDr. Emil Hácha (předseda nejvyššího správního soudu) – jediný kandidát
 • v čele vlády agrárník Rudolf Beran

státoprávní změny:

 • 6. 10. vyhlášena autonomie Slovenska, později i Podkarpatské Rusi
 • => Česko – Slovenská republika
 • změny v systému politických stran
  • narušení demokracie
  • strana NJ (národní jednoty)
   • vládní strana (vůdčí osobnost: R. Beran)
   • spojení agrárníci, lidovci, národní sjednocení, pravice národních socialistů
  • národní strana práce
   • „opozice“ (vůdčí osobnost: Ant. Hampl)
   • spojení sociální demokracie a národních socialistů
  • komunistická strana přešla do ilegality (zakázána)
 • zavedena cenzura
 • XII. 1938 – vydán zmocňovací zákon
  • omezení pravomoci parlamentu ve prospěch vlády a prezidenta
  • vláda a prezident mohou přijímat, měnit a rušit zákony (včetně ústavy)
 • zahraniční politika vedena snahou zalíbit se Německu a tím se zachránit
 • ČSR vystoupilo ze SN, vypovědělo staré spojenecké smlouvy, snížilo stav armády, vydávalo protižidovské zákony
 • od začátku roku 1939 bylo již jasné, že Československo nic nezachrání

Hodnocení „druhé republiky“

 • rozporuplné
 • dochází k úpadku demokracie, k fašizaci, proněmecké politice
 • snaha přežít, udržet se
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version