Itálie a Španělsko ve 30. letech 20. století

Itálie

Etiopský císař Haile Selassie (1892 – 1975) na obálce amerického magazínu Time

1935 – 36 Italský konflikt proti nezávislému císařství Habeši (Etiopie)

 • v čele Habeše stál císař Haile Selassie I.
 • válka měla podpořit italský průmysl, který by se tak dostal z hospodářské krize
 • Itálie přepadla Habeš z Eritrey, z Italského Somálska (Habeš = Italská kolonie)
 • Italové pobili byť hrdinsky se bránící, ale špatně vyzbrojné Habešany (Italové použili proti Habešanům i otravné bojové plyny)
 • zde se projevuje bezmocnost a neschopnost Společnosti Národů (Habeš i Itálie členy SN)
 • SN označila Itálii za agresora a uplatňovala proti ní sankce:
  • omezení dovozu strategických surovin (porušováno; neúčinné)
 • sankce, která by Italy mohla zastavit (uzavření Suezu) neuplatněna

Roku 1936 byla uzavřena smlouva mezi Německem a Itálií o společném postupu, čímž vznikla OSA Berlín – Řím – Tokio.

Itálie okupovala Habeš až do roku 1941 (císař vládl z Velké Británie).

Španělsko

Roku 1931 byla během španělské občanské války svržena monarchie a vyhlášena republika (snaha o demokracii). V roce 1936 však vznikla vláda lidové fronty (socialistické strany se spojily s buržoazií proti fašistům), která představovala hrozbu ovládnutí země komunisty.

18. července 1936

 • vypukla občanská válka, která započala v Maroku a šířila se dále do Španělska
 • převrat proti vládě lidové fronty (v armádě, byrokratickém aparátě)
 • v čele: generálové Francisco Franco a Emilio Mola
  • Franco stál v čele fašistické strany „Falanga“
  • Franco měl podporu katolické církve, finančního kapitálu
 • vzniklo zde heslo ¡No pasarán! (neprojdou), avšak Francisco Franco později obléhaný Madrid dobyl. Heslo bylo symbolem hrdinství a neústupnosti.

1936 – 1939

 • občanská válka (SN vyhlásila politiku nevměšování (neintervence))
  • Francovi pomohla Itálie (60 000 vojáků) a Německo (16 000 vojáků)
  • pro Němce to byla zkouška letectva

Obraz Gernika (Guernica) od Pabla Picassa zobrazuje zkázu vybombardovaného baskického městečka

26. dubna 1937    bombardování baskického městečka Guernica

 • inspirace pro Piccasův stejnojmenný obraz
 •  Španělským republikánům pomáhali dobrovolníci (tzv. interbrigadisté – SSSR, i z ČSR 1500 vojáků)

1939    Španělská republika padla

 • nastolen Frankistický režim – udržel se až do roku 1975, kdy byla obnovena monarchie v čele s králem Juanem Carlosem (vládne až dodnes)
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version