První světová válka – výsledky

Destrukce dosud nevídaného rozsahu

Zejména v oblastech, kterými prošla fronta. Města a civilní cíle ležící za frontou většinou nebyla příliš bombardována, neboť vznikající bojová letadla ani vzducholodě nebyly technicky schopné dopravit dostatečné náklady bomb. Přestože se Němci pomocí vzducholodí i Britové a Francouzi pomocí letadel o to pokoušeli, nepodařilo se přenést válku do zápolí válčících mocností. Na bojištích 1. světové války zahynulo přibližně 8 milionů lidí a destrukce i náklady na válku dosáhly dosud nevídaných rozměrů. Nejvíce poničena byla oblast severní a severozápadní Francie, kde byla nejvíce postižena města Ypres, Albert, Verdun a Bapaume.

Rozpad mocenského systému v Evropě a vznik nových států

Mapa Evropy v roce 1923

Vojenská porážka Ústředních mocností na frontách umožnila rozsáhlé vnitropolitické a společenské změny na území bývalých monarchií.

  1. Ještě během 1. světové války zaniklo carské Rusko a na jeho území vznikla v lednu 1918 Ruská sovětská federativní socialistická republika (RSFDSR), na jejímž základě (po násilném připojení Ukrajiny, Zakavkazska a Běloruska) vznikl Svaz sovětských socialistických republik (SSSR). Některé části bývalého ruského impéria (Finsko, Litva, Lotyšsko Estonsko) však v chaosu občanské války získaly a udržely svou nezávislost.
  2. Po prohrané válce (důležitá také byla 14-bodová deklarace amerického prezidenta W. Wilsona, jejíž 5. bod nekompromisně požadoval právo na sebeurčení národů a tím přispěl k rozpadu Rakouska- Uherska velmi podstatně) se rozpadla Rakousko-Uherská monarchie a na jejím bývalém území mohly vzniknout státy založené na národnostním principu a fungující jako republiky (Československo, Rakousko).

Dalšími novými státy na mapě Evropy se staly Maďarská republika rad (roku 1920 vyhlášeno Maďarské království) a Království Srbů Chorvatů a Slovinců (roku 1929 přejmenováno na Jugoslávii), jejichž vnitřní vývoj byl mnohem bouřlivější. Po mnoho set let vládnoucí rod Habsburků ztratil definitivně své mocenské postavení a musel ustoupit vlně nacionalismu. Největší ztráty v důsledku 1. světové války utrpělo Německo. Nekompromisní Versailleská mírová smlouva podepsaná dne 28.6.1919 nařizovala Německu:

  1. Téměř úplné odzbrojení (Německo nesmělo vlastnit: žádné moderní válečné lodě, žádné ponorky, žádná válečná letadla, žádné tanky, žádné těžké dělostřelectvo, jeho armáda byla redukována na 100 000 mužů a muselo zrušit Německý generální štáb), jehož cílem bylo navždy zničit velmocenské postavení Německa, aby již nikdy nemohlo být hrozbou pro světový mír.
  2. Odevzdat části svého území vítězné Francii (Alssasko-Lotrinsko), opět vzniknuvšímu Polsku (necelé Západní Prusko a Poznaňsko, východní část Horního Slezska), dále předat oblast Severního Šlesvicka Dánsku. Německo tímto mírem přišlo také o všechny kolonie v Africe a Oceánii a kromě toho muselo odevzdat některá další menší území a města Československu, obnovené Belgii a pod správu Společnosti národů.
  3. Platit válečné reparace především Francii (Rusko a Německo si reparace vzájemně odpustili), jejichž výše byla v lednu 1921 vyčíslena na 269 miliard marek a později snížena na 139 miliard marek. Otázka německých válečných reparací byla pak řešena celá 20. léta a skončila až v roce 1933 nástupem A. Hitlera k moci, neboť nacisté reparace i celý Versailleský systém odmítli.
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version