Slovensko a Slovenské národní povstání

 • Slovensko bylo označováno jako „farská republika“
 • byl zde klerofašistický režim
 • Slovensko bylo vazalským státem Německa (toto postavení potvrzovala i smlouva v Schutzvertrag)
 • zdání samostatnosti, ale skutečnost byla jiná
 • poprvé v dějinách vznikl národní stát Slováků (prezident Jozef Tiso, premiér Vojtěch Tuka, ministr vnitra Alex Mach)
 • ústavu mělo podle italského vzoru
 • zpočátku „výhody“: politická kariéra, Arizace majetku (zabavování majetku Židům)
 • změna nastala roku 1941, kdy Slovensko vstoupilo do války proti SSSR na straně Německa
  • zhoršení životních podmínek, slov. vojáci často přebíhali do zajetí nebo začínali s partyzánským bojem
  • padají iluze o samostatnosti
 • roku 1942 byl přijat zákon o vystěhování Židů (do koncentračních táborů) – 70 000 Židů
 • do Slovenské vlády byli dosazováni Němci
 • vzniklo odbojové hnutí na Slovensku
 • v prosinci 1943 byla podepsána tzv. vánoční dohoda – podepisuje ji 5. ÚV KSS (hlavní představitelé: G. Husák, L. Novomeský, K. Šmidke) a demokraté (J. Ursíny, J. Lettrich)
 • vytvářejí Slovenskou národní radu (příprava ozbrojeného povstání a převzetí moci)
  • přestavuje politické vedení odboje
  • vojenské velení odboje = nespokojení slovenští vojáci (J. Golian)
 • příprava povstání je spojována s postupem sovětské armády
 • na Slovensko jsou posíláni výsadkáři a zbraně ze SSSR (vznikají partyzánské oddíly)
 • od 25. 8. 1944 partyzáni obsazují Liptovský Mikuláš, Martin
 • 29. 8. 1944 Němci začali se souhlasem Slovenské vlády obsazovat Slovensko
  • Golian vyzval armádu k odporu proti Němcům
 • partyzáni ovládli střední část Slovenska (Bánská Bystrica (centrum povstání), Zvolen, Brezno), odtud SNR vyhlásila převzetí moci
 • povstání vypuklo předčasně bez koordinace se Sovětskou armádou
 • Památník v Dukelském průsmyku (Duklianskom priesmyku) na slovensko-polské státní hranici

  Památník v Dukelském průsmyku (Duklianskom priesmyku) na slovensko-polské státní hranici

  8. 9. 1944 zahájena karpatsko-dukelská operace (boje skončily až v říjnu)

 • Němci odzbrojili dvě východoslovenské divize (měly pomoci postupu sovětské armády)
 • pomoc ze Spojeného království – generál Viest
 • 27. 10. 1944 Němci obsadili Bánskou Bystrici
  • povstalci se stáhli do hor a vedli partyzánskou válku (J. Golian a R. Viest zajati a popraveni)
  • v povstání bojovalo i tři tisíce Čechů, Poláci, Francouzi
 • po potlačení povstání Němci zavedli teror (vypáleny některé vesnice, lidé posíláni do koncentračních táborů, apod.)

Význam Slovenského národního povstání

 • morální a politický (ukázalo se, že většina Slováků je proti režimu) – cílem: obnova ČSR
 • vojenský (vázalo určité množství německých sil)
 • narušilo komunikační systém Němců
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht