Úvod do druhé světové války

Druhá světová válka je jistě dosud největší konflikt, který vypuknul na Zemi po dobu, kterou popisují tyto dějiny. Je také největší jednotlivou událostí v celé lidské historii a tomu odpovídá i rozsah a množství dostupné literatury. Existuje nepřeberné množství materiálů k tomuto tématu v nesčetně mnoha jazycích celého světa. Za druhé světové války přišlo o život více než padesát milionů lidí, stovky milionů bylo zraněno a bylo poničeno nebo úplně zničeno tisíce měst, městeček a vesnic včetně největších center lidské civilizace.

Ptáme-li se po příčině vzniku druhé světové války, nemůžeme na prvním místě vynechat válku předcházející – první světovou. Neprohrálo-li by Německo první světovou válku, nedostalo by se do tak svízelné hospodářské situace, nemuselo by nést pokořující důsledky a podmínky plynoucí z mírové smlouvy po ukončení první světové války, a nacismus by byl stále pouze na okraji politického spektra a lidské společnosti tak, jak je tomu dnes. Hledáme-li tedy příčinu vzniku druhé světové války, je třeba hledat ještě před rokem 1914. Ponoříme-li se však do již existujících studií týkající se tohoto hledání, zjistíme, že mnoho různých historiků v průběhu celé druhé poloviny dvacátého století napsalo velké množství statí, z nichž však jednoznačné závěry neplynou. Byla to rozpínavost a velké ambice Německa stát se světovou velmocí, jež vedlo již k rozpoutání první světové války? Či je nutné dívat se na celou situaci před první světovou válkou jako na celek, neudržitelný stav, který nemohl vyústit v nic jiného než ve válečný konflikt? Odpovědět si tedy nejspíš budeme muset sami – každý podle toho, co a kolik toho víme, či jak to celé vnímáme.

Účastníci války

Osa

  • Německo, Itálie, Japonsko, Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko, Francie s centrem ve Vichy, Finsko, Chorvatsko, Thajsko, Slovensko, San Marino aj.
  • podporována Španělskem, které se však do války otevřeně nezapojilo, nicméně posílalo dobrovolníky na pomoc Hitlerovi

Spojenci

  • Spojené království, Francie, Sovětský svaz, Československo, Polsko, Norsko, Dánsko, Grónsko, Svobnodná Francie, Řecko, Jugoslávie, Nizozemí, Belgie
  • Čína, Indie, Nepál, Bolívie
  • Jižní Afrika, Etiopie
  • Spojené státy Americké, Kanada, Belgické Kongo, Panama, Kostarika, Dominikánská republika, Salvador, Haiti, Honduras, Nikaragua
  • Kuba, Mexiko, Brazílie
  • Austrálie, Nový Zéland, Filipíny, Kolumbie, aj.
  • po spojencké okupaci či v průběhu bojů se na jejich stranu přidali další státy, které byly na straně Osy nebo s ní sympatizovaly:  Irák, Írán, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Finsko
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version