Vytvoření Australského svazu

Západní a severní australské pobřeží mapovali již během 17. století nizozemští mořeplavci – zemi nazvali Novým Holandskem. O století později mapoval východní australské pobřeží britský mořeplavec James Cook – zemi nazval Nový Jižní Wales. První osada byla založena 26. ledna 1788 flotilou nazvanou First Fleet (první flotila).  Osada byla pojmenována Port Jackson.

Port Arthur – jedna z nejznámějších australských věznic

V roce 1859 na australské pevnině bylo již několik britských kolonií – Nový Jižní Wales, Tasmánie (země Van Diemena), Západní Austrálie, Jižní Austrálie, Victoria a Queensland. Většina ze jmenovaných kolonií byla založena jako trestanecké kolonie – byli sem transportováni vězni z britského území. Jedním z těchto míst, kde byly vystavěny trestanecké věznice (dnes přístupné jako skanzen) je například Port Arthur (Tasmánie). Tam byli umisťováni nejtěžší zločinci z Británie i Irska. Místní „separovaná“ věznice byla dostavěna v roce 1855 jakožto první z projektů, kdy vězeň strávil 23 hodin osamocen ve své kobce, aby mohl přemýšlet o důsledcích svých činů.

V osmdesátých letech devatenáctého století začalo růst národní sebeuvědomění – většina z obyvatel ačkoliv britského původu se již narodila v Austrálii a cítila se být Australany. Vzestup doznala též australská kultura – malba (Heidelbergova škola), literatura (např. Henry Lawson, Banjo Paterson) i hudba (např. Waltzing Matilda).

Roku 1889 vyslovil přání na vytvoření australské národní rady premiér Nového Jižního Walesu Henry Parkes. Po dalších deseti letech dohadů a plánování byl konstituční zákon (Commonwealth of Australia Constitution Act) schválen britským parlamentem (5. 7. 1900) a podepsán královnou Viktorií. Dne 1. ledna 1901 tedy na základě tohoto zákona vyhlásilo šest kolonií federaci nazvanou Australský svaz s hlavním městem Melbourne. Prvním generálním guvernérem byl jmenován lord Hopetoun.

Mapa Austrálie v době vytvoření Australského svazu (1901-1911)

První federální volby se uskutečnily v březnu 1901 s jasným vítězem v Protectionist Party nad Free Trade Party a sociálně demokratické Australian Labour Party. Prvním premiérem australské federace byl tedy jmenován Sir Edmund Barton (Protectionist Party). Jedním z prvních zákonů se stal zákon omezující imigraci (cílil především proti neřízené imigraci z Číny a Indie).

V roce 1911 byla vyčleněna část území z Nového Jižního Walesu nazvaná Australian Capital Territory pro výstavbu nového federálního hlavního města – Canberry. To se stalo novým hlavním městem v roce 1927.

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version