Vytvoření OSN

25. dubna 1945 se v americkém San Franciscu konala ustavující konference Organizace spojených národů (OSN) – United Nations (UN). O jeden den později byla podepsána Charta OSN. Podepsalo ji 51 států včetně Československa.

Vlajka OSN

Vlajka OSN

10. ledna 1946 se v Londýně konalo první Valné shromáždění OSN. Hlavou celé OSN je generální tajemník, který je pověřen řízením základního orgánu, kterým je Sekretariát OSN. Prvním úřadujícím tajemníkem byl sir Gladwyn Jebb, který byl pověřen dočasným vedením sekretariátu, dokud neproběhne legitimní volba, která určí prvního generálního tajemníka OSN. Ještě téhož roku byl  zvolen první generální tajemník OSN – stal se jím Nor Trygve Lie.

Přehled generálních tajemníků OSN (1946 – 2021)

Gladwyn Jebb (úřadující 1946)
Trygve Lie (1946  – 1953)
Dag Hammarskjöld (1954 – 1961)
U Thant (1962 – 1971)
Kurt Waldheim (1972 – 1981)
Javier Pérez de Cuéllar (1982 – 1991)
Butrus Butrus-Ghálí (1992 – 1996)
Kofi Annan (1997 – 2006)
Pan Ki-mun (2007 – 2017)
António Guterres (od 2017)

Kromě Valného shromáždění je důležitým orgánem v OSN Rada bezpečnosti, která se skládá ze členů stálých a nestálých. Stálými členy jsou: Spojené státy, Spojené království, Francie, Čína a Sovětský svaz (dnešní Ruská federace). Další členové nejsou stálí a jsou voleni Valným shromážděním. Stálí členové mají tzv. právo veta – mohou tedy vetovat jakékoliv rozhodnutí Rady. K neschválení rozhodnutí Rady stačí, byť je vzneseno jediné veto. Hlavním úkolem RB OSN je udržení světového míru, popřípadě preventivně zakročit, proti nově vzniklým hrozbám.

Vytvořen byl též Mezinárodní soudní dvůr sídlící v nizozemském Haagu, složený z patnácti soudců z různých zemí a řešící spory mezinárodního charakteru v případech vymezených Chartou OSN. Nejčastěji se soud zabývá válečnými zločiny.

V současnosti má OSN 193 členů. Posledním přijatým státem byl 14. července 2011 Jižní Súdán.

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht