Vyvrcholení českého odboje

 • 1944 – 1945 – intenzivní partyzánská činnost na území Protektorátu
 • říjen 1944 – duben 1945
  • Rudá armáda osvobozuje Slovensko
  • do Košic přichází československá vláda (vyhlašuje košický vládní program)
 • osvobozena Morava
 • 18. duben 1945
  • československých hranic dosáhla americká armáda (její část – třetí armáda generála Pattona)
  • součástí 12. armádní skupiny generála Bradleyho
  • osvobodila Aš, Cheb, Domažlice, Klatovy
 • Americké a Sovětské velení (USA – generál Eisenhower; SSSR – generál Antonov) se dohodli na demarkační linii (kam až postoupí) – Cheb, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice a dále směr Linec
 • 21. dubna 1945
  • jednání mezi SSSR a USA o postupu vojsk (Eisenhower potvrdil dohodnutou demarkační linii)
 • 1. května 1945 vypuklo české květnové povstání (v Přerově, Nymburku, Poděbradech, Rakovníku, …)
 • 5. května 1945
  • povstání v Plzni, vznikl zde revoluční národní výbor (dohodl se s velitelem wermachtu o klidu zbraní (problémy ale dělaly jednotky SS – snažily se ustupovat do amerického zajetí))
  • z Plzně vyslány spojky pro pomoc (k Americké armádě)
 • 6. května 1945
  • Američané v Plzni, dokončili osvobození Plzně
  • po pádu komunistického režimu vystavěn památník – za komunismu se to nesmělo příliš připomínat
 • Pamětní deska k obsazení Českého rozhlasu 1945

  5. května 1945

  • povstání v Praze, Pražský rozhlas volal o pomoc, znovu jednání mezi Antonovem a Eisenhowerem, zda americká armáda (pokud to bude nutné) smí postoupit až k hranici Vltava – Labe s tím však Antonov nesouhlasil a řekl, že 6. 5. 1945 začíná „Pražská operace
  • Antonov se odvolává také na další demarkační linie v Německu, Rakousku
  • Eisenhower vydává rozkaz Bradleymu a Pattonovi, aby nepřekračovali demarkační linii
 • 6. května 1945
  • Vlasovci v Praze (divize vedené S. K. Buňačenkem) – Ruzyně, Petřín
  • o dva dny později POA Prahu opouští (po neuzavření dohody s Českou národní radou)
  • podepsána dohoda mezi německým velitelem v Praze (Rudolf Toussaint) a Českou národní radou
  • Protokol o provedení kapitulace německých branných sil“
   • zajišťoval volný průchod Prahou, zbraně nechat na okraji Prahy
   • v Praze během povstání vzniklo 1600 barikád
   • důvod uzavření: neinformovanost o situaci a o postupu Rudé armády, nedostatek zbraní povstalců, nedostatek vojenských zkušeností povstalců
 • 7. května 1945
  • z Remeše (tam podepsána kapitulace Německa) vyslán vyslanec K. Dönitz, který měl informovat F. Schörnera (velitel německé armády Mitte) o kapitulaci
 • 8. května 1945
  • Američané v Praze jednali s Českou národní radou o pomoci (ta ale odmítá vyzvat Američany k pomoci, kvůli porušení vztahů se Sovětským svazem)
 • 10. května 1945
  • vláda přiletěla do Prahy, ujala se moci
  • z Košic, kde 5. dubna vyhlásila „Košický program“
  • vznikla na základě dohod v Moskvě (březen 1945) mezi zástupci londýnské vlády a odboje
  • „vláda národní fronty“ (spojení protifašistických sil)
  • spojení národů Čechů a Slováků
  • princip odlišování (Češi, Slováci) – už ne čechoslovakismus
  • složení vlády: čtyři politické strany v Čechách, dvě na Slovensku
   • v Čechách: KSČ, Sociální demokraté, Národní socialisté, Lidovci
   • na Slovensku: KSS, DS (demokrat.)
   • nebyla obnovena agrární strana (kolaborantská)
   • ve vládě rozhodnuto o paritním zastoupení
   • tři ministři + dva bez politické příslušnosti
    • Jan Masaryk (min. zahraničí)
    • Ludvík Svoboda (min. obrany)
    • ministr vnitra a ministr zemědělství – z KSČ
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version