Změny ve společnosti po první světové válce

Spojené státy Americké se staly nejsilnější průmyslovou i finanční velmocí. Vlastnily polovinu zásob zlata, Evropa jim dlužila 10 miliard dolarů. V roce 1920 však ve volbách vyhrála republikánská strana, když prezidentem se stal Warren Gamaliel Harding, který však zemřel v roce 1923. Nový prezidentem se stal víceprezident Calvin Coolidge. Byla znovu nastoupena politika isolacionismus a protekcionismus (ztráta zájmu o problémy jiných zemí a ochrana vlastních zájmů). USA nevstoupily, ač její vznik samy iniciovaly, do Společnosti národů. Politické zájmy směřovaly mimo Evropu. Od poloviny dvacátých let se zájem o Evropu obnovil (zasahováním do politiky).

Ku klux klan používal hesla jako America for whites (Amerika pro bílé) nebo America first (Amerika první)

Na počátku 20. let v USA vzrostla nezaměstnanost. Projevovaly se názory proti přistěhovalectví a zároveň snahy na jejich záchranu. V jižních státech znovu nabyla na síle tajná organizace Ku–Klux–Klan, která byla nepřátelsky naladěná k přistěhovalcům a Afroameričanům. Tato organizace získala po první světové válce na Jihu USA mnoho příznivců a docházelo k lynčování černošského obyvatelstva. Jako reakce na rostoucí rasovou nenávist vznikl Výbor pro mezirasové vztahy, který se jí snažil čelit.

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version