Industriae Tuae

V červnu 880 vydal papež Jan VIII. bulu Industriae Tuae, v níž infor­mo­val morav­ského kní­žete Sva­to­pluka o výsledku synody konané v Římě, před kte­rou byl před­vo­lán morav­ský arci­bis­kup Meto­děj. Text buly se můžete dočíst zde.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version