Kultura a umění raného středověku v Českých zemích

Velká Morava

Zásadní kulturní přínos pro Velkomoravskou říši měla cyrilometodějská mise, v roce 863 bratři Cyril a Metoděj přišli na území Velké Moravy. Vytvořili první písmo nazvané hlaholice a pro liturgii nepoužívali latinu, nýbrž staroslověnštinu. Archeologické nálezy nám říkají, že obyvatelé Velké Moravy žili v opevněných osadách – hradištích. Dále se stavěli paláce a kostely. Centrum říše byla na jižní Moravě, mezi osady patřilo Staré Město u Uherského Hradiště nebo Mikulčice. Archeologické nálezy byly stejně tak bohaté na šperky, které se zpracovávali pomocí technik filigránem nebo granulováním. Dochovaly se též skleněné korálky, přezky či kříže.

Kříž nalezený v Mikulčicích.

Románský sloh

Po pádu Velkomoravské říše se centrum přesunulo do Čech, první stavby románského stylu se objevili v 10. století, románský sloh panoval na našem území do 13. století. Typickou stavbou je rotunda, nejznámější rotundy se nacházejí na Řípě (sv. Jiří), rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě nebo rotunda sv. Víta. Mezi další církevní stavby patří bazilika sv. Jiří na Pražském hradě, kostel sv. Klimenta, kostel v Milevsku nebo Třebíči. Rozmach zažila také, stavba klášterů, v Praze byl založen strahovský klášter nebo benediktinský klášter v Břevnově (zal. 993). Kláštery se stavěli po celém území českého království, další kláštery nalezneme  v Doksanech, v Milevsku a v Kladrubech. Na Moravě jsou to kláštery v Rajhradě či Velehradě. S románským slohem se objevují první kamenné stavby, kamenné mosty (stržený Juditin most), staví se hrady (Hrad Přimda, hrad v Chebu).

Rotunda sv. Kateřiny.

Malířství je neodmyslitelně spojeno s iluminací neboli knižní malbou. Nejznámější památkou je  opis Gumpoldovy legendy o sv. Václavovi (vznik před r. 999) a  kodex Vyšehradský pořízený u příležitosti korunovace Vratislava I. roku 1085. Do této doby se také datuje vznik Codex Gigas, jedinečné knihy nejen svými rozměry, ale také rozměry. Nástěnné malby sehrály svou roli především jako vzdělávací prostředek. Nástěnné malby  najdeme v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě, kde zobrazují přemyslovské knížata (před r. 1134), dále v kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavy, v Rovné u Stříbrné Skalice.

Sv. Václav.

Foto : zdroj wikipedie.cz

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version