Spojené státy americké po druhé světové válce

USA byly (a dodnes jsou) federací padesáti států[1] v čele s prezidentem, který je zároveň předsedou vlády a vrchním vojenským velitelem. Prezident sídlí v Bílém domě (angl. White House) v hlavním městě Washingtonu, D. C. Prezident je volen nepřímým hlasováním každý čtvrtý rok (volí se sbor volitelů, ti poté volí prezidenta). Dalším specifikem volby prezidenta spojených států (resp. volby volitelů) je, že vždy probíhají ve „stejný“ den. Tímto dnem bylo vybráno první úterý po prvním pondělí v listopadu. Toto řešení bylo vybráno z prostého důvodu. V dřívějších dobách bylo tradiční slavení neděle, tudíž si lidé z odlehlých statků nemohli dovolit cestovat dříve, jak v pondělí.

Prezidenti USA od 1945

1945 – 1953 Harry S. Truman
1953 – 1961 D. D. Eisenhower
1961 – 1963 J. F. Kennedy
1963 – 1969 Lyndon Johnson
1969 – 1974 Richard Nixon
1974 – 1977 Gerald R. Ford
1977 – 1981 Jimmy Carter
1981 – 1989 Ronald Reagan
1989 – 1993 George Bush sen.
1993 – 2001 Bill Clinton
2001 – 2009 George Bush jun.
2009 – 2017 Barack Obama
2017 – 2021 Donald Trump
od 2021 Joe Biden

Parlament se v USA nazývá Kongres a je dvoukomorový. Horní komorou je Senát, do kterého se každé dva roky volí třetina senátorů, dva senátoři za každý stát, celkem tedy 100 senátorů. Dolní komorou je Sněmovna reprezentantů, která je složena ze 435 kongresmanů volených na dva roky.

V Americe jsou dvě hlavní politické strany – demokraté a republikáni. Většina voličů volí buď jednu, nebo druhou stranu, takže další strany mají pouze malou naději na úspěch. Republikáni jsou spíše stranou konzervativní a tradiční s podporou mezi podnikateli a konzervativci, jejich hlavním symbolem je slon. Demokraté jsou liberálnější a různorodější. Podporují je spíše lidé ve velkých průmyslových městech, symbolem je osel.

Harry S. Truman (8. 5. 1884 – 26. 12. 1972), 33. prezident Spojených států amerických

Po druhé světové válce se prezidentem stal demokrat Harry Truman (1945 – 1953). Ten pokračoval v politice prezidenta Roosevelta (New Deal). V prvních dvou letech se ve vnitřní politice zabýval hlavně začleněním více než deseti milionů vracejících se amerických vojáků zpět do civilního života. Rovněž hospodářství muselo přejít zpět z válečného na mírové. V zahraniční politice zavedl Truman politiku zatlačování a zadržování komunismu – proti vzniku nestability v Evropě přijal v roce 1947 Marshallův plán, Trumanovu doktrínu. Roku 1949 se zasloužil o založení vojenského paktu Severoatlantická aliance (angl. North Atlantic Treaty Organization, zkr. NATO).

V Trumanově doktríně, kterou vyhlásil prezident při společném zasedání Kongresu 12. března 1947, byla zdůrazněna nutnost čelit „přímé či nepřímé agresi“, kterou „vyvíjejí totalitní (komunistické) režimy na svobodné občany“ a která „podkopává základy mezinárodního míru a tím i bezpečnost USA“. Trumanova doktrína byla směřována především na Turecko a Řecko, tedy země, které byly komunismem a Sovětským svazem nejvíce ohroženy. Nakonec tato doktrína vedla k nasazení amerických vojsk při korejské válce (1950 – 1953).

Politika antikomunismu byla uplatňována ovšem i doma – na území Spojených států. Této politice se říká „mccarthismus“ podle senátora J. McCarthyho, který proslul organizováním „vyšetřování neamerické činnosti“. Toto vyšetřování pramenilo z obavy, že americké instituce by mohly být vystaveny vlivu komunisticky smýšlejících politiků, a tedy potencionálně vnitřní diverzi. McCarthy rozšířil vyšetřování do obrovských rozměrů, a po tři roky zasahoval do životů také zcela nevinných Američanů. Nakonec ovšem zašel již příliš daleko, když se pokusil vyšetřovat samotného prezidenta. Tím ztratil jeho podporu a McCarthyho činnost nakonec odsoudil i Kongres.

Po skončení Trummanova volebního období, byl za prezidenta zvolen republikán David Dwight Eisenhower (1953 – 1961), populární generál a vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě za druhé světové války, přezdívaný Ike [ajk]. Eisenhower ukončil válku v Koreji (1953), zastával neústupnou politiku vůči Sovětskému svazu, ve zbrojení sázel na jaderné zbraně a začal s vesmírným programem.

 


[1] Federace padesáti států a území District of Columbia

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version