Testy

Starověk - Staroorientální státy

1. Od čeho je odvozen název Mezopotámie?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Od slov Meso potamoi (mezi řekami) - poloha státu mezi řekami Eufrat a Tigris.
2. Jak se jmenuje chrám známý vytesanými podobiznami čtyř faraónů?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Abú Simbel.
3. Která pyramida v Egyptě je nejstarší?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Džoserova
4. Jaký novobabylónský vládce odvlekl mnoho Židů do zajetí?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Nabukadnesar II.
5. Jak se jmenoval nejslavnější vládce Akkadské říše?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Sargon I.
6. V jakém období Egyptských dějin byly postaveny největší pyramidy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
stará říše
7. Jak často byly v Egyptě záplavy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Dvakrát ročně.
8. Kdo uzavřel první mezinárodní mírovou smlouvu na světě?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Egypťané a Chetité po bitvě u Kadeše.
9. Jakým jazykem mluvili Chetité a je toto již rozluštěno jakým písmem psali?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Chetitština. Ano, na jeho rozluštění se podílel i český prof. Bedřich Hrozný. Psali klínovým písmem.
10. Kdy nastalo období rozmachu minojské kultury (Kréta)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
2000 před Kristem
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht