Testy

Starověk - Staroorientální státy

1. Která pyramida v Egyptě je nejstarší?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Džoserova,je stupňovitá,stojí v lokalitě Sakkara,poblíž Gízy.
2. Jmenujte alespoň dvě města, která založili Sumerové na území Mezopotámie.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Eridu, Uruk, Ur, Lagaš, Kiš, Umma.
3. Ve 13. století uzavřeli Egypťané s Chetity mírovou smlouvu. Kdo seděl v té době na egyptském trůně?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ramesse II.
4. Jak se jmenoval nejslavnější vládce Akkadské říše?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Sargon I.
5. Jak často byly v Egyptě záplavy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Dvakrát ročně.
6. Ve kterém století došlo k tzv. babylonskému zajetí Židů?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
6. století před Kristem.
7. Jak se jmenovala sociální skupina v Indii, která měla ve společnosti nejnižší postavení?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Šúdrové.
8. Ve kterém období Egyptských dějin byly postaveny tzv. vládcovy zdi"?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ve Střední říši Egyptské (2000 - 1800 před Kristem).
9. V jakém období Egyptskéch dějin byly postaveny největší pyramidy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V období tzv. staré říše (ca. 2700 - 2200 před Kristem).
10. Jak se jmenoval král, který vytvořil první státní útvar v Sýrii jaké bylo hlavní město tohoto státu?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Byl to král David (známý též z Bible) hlavní město bylo Jeruzalém.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht