Testy

Starověk - Staroorientální státy

1. Jmenuj alespoň tři pyramidy postavené ve starověkém Egyptě.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Džosérova stupňovitá p., Chufuvova (Cheopsova) p., Snofrevovy p., Rachevova (Chefrénova) p., Menkaurova (Myklerínova) p., atd.
2. Který národ byl ve starověku nejlepší na moři?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Féničané.
3. V jakém období Egyptských dějin byly postaveny největší pyramidy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
stará říše
4. Kdo uzavřel první mezinárodní mírovou smlouvu na světě?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Egypťané a Chetité po bitvě u Kadeše.
5. Kam ústí řeky Eufrat a Tigris?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Perský záliv
6. Která pyramida v Egyptě je nejstarší?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Džoserova
7. Jak se jmenoval král, který vytvořil první státní útvar v Sýrii jaké bylo hlavní město tohoto státu?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Byl to král David (známý též z Bible) hlavní město bylo Jeruzalém.
8. Kdy nastalo období rozmachu minojské kultury (Kréta)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
2000 před Kristem
9. Jaký novobabylónský vládce odvlekl mnoho Židů do zajetí?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Nabukadnesar II.
10. Od čeho je odvozen název Mezopotámie?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Od slov Meso potamoi (mezi řekami) - poloha státu mezi řekami Eufrat a Tigris.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2023, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht