Testy

Starověk - Staroorientální státy

1. Od čeho je odvozen název Mezopotámie?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Od slov Meso potamoi (mezi řekami) - poloha státu mezi řekami Eufrat a Tigris.
2. Který národ byl ve starověku nejlepší na moři?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Féničané.
3. Kde pramení řeka Eufrat?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
nepramení, vzniká soutokem v Turecku
4. Kam ústí řeky Eufrat a Tigris?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Perský záliv
5. Kdy nastalo období rozmachu minojské kultury (Kréta)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
2000 před Kristem
6. Jak se jmenoval král, který vytvořil první státní útvar v Sýrii jaké bylo hlavní město tohoto státu?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Byl to král David (známý též z Bible) hlavní město bylo Jeruzalém.
7. Ve kterém období Egyptských dějin byly postaveny tzv. vládcovy zdi?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ve Střední říši Egyptské (2000 - 1800 před Kristem).
8. Jakým jazykem mluvili Chetité a je toto již rozluštěno jakým písmem psali?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Chetitština. Ano, na jeho rozluštění se podílel i český prof. Bedřich Hrozný. Psali klínovým písmem.
9. Jak se jmenoval nejslavnější vládce Akkadské říše?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Sargon I.
10. Která pyramida v Egyptě je nejstarší?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Džoserova
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht