Testy

Array ( [id] => 27 [kap] => 003 [type] => [otz] => Od čeho je odvozen název Mezopotámie? [odp] => Od slov Meso potamoi (mezi řekami) - poloha státu mezi řekami Eufrat a Tigris. ) [1] => Array ( [id] => 28 [kap] => 003 [type] => T [otz] => Který národ byl ve starověku nejlepší na moři? [odp] => Féničané. ) [2] => Array ( [id] => 29 [kap] => 003 [type] => T [otz] => Rozdělte jazyky předního východu a Egejské oblasti ve starověku do základních skupin. [odp] => Semitohamitská jazyková skupina, indoevropská jazyková skupina, ostatní samostatné jazyky. ) [3] => Array ( [id] => 30 [kap] => 003 [type] => T [otz] => Jak často byly v Egyptě záplavy? [odp] => Dvakrát ročně. ) [4] => Array ( [id] => 31 [kap] => 003 [type] => [otz] => Jmenuj alespoň tři pyramidy postavené ve starověkém Egyptě. [odp] => Džosérova stupňovitá p., Chufuvova (Cheopsova) p., Snofrevovy p., Rachevova (Chefrénova) p., Menkaurova (Myklerínova) p., atd. ) [5] => Array ( [id] => 32 [kap] => 003 [type] => T [otz] => Jak se jmenuje chrám známý vytesanými podobiznami čtyř faraónů? [odp] => Abú Simbel. ) [6] => Array ( [id] => 33 [kap] => 003 [type] => [otz] => Ve kterém období Egyptských dějin byly postaveny tzv. vládcovy zdi? [odp] => Ve Střední říši Egyptské (2000 - 1800 před Kristem). ) [7] => Array ( [id] => 34 [kap] => 003 [type] => [otz] => Kdo uzavřel první mezinárodní mírovou smlouvu na světě? [odp] => Egypťané a Chetité po bitvě u Kadeše. ) [8] => Array ( [id] => 35 [kap] => 003 [type] => [otz] => Jakým jazykem mluvili Chetité a je toto již rozluštěno jakým písmem psali? [odp] => Chetitština Ano, na jeho rozluštění se podílel i český prof. Bedřich Hrozný. Psali klínovým písmem. ) [9] => Array ( [id] => 36 [kap] => 003 [type] => [otz] => Jak se jmenoval král, který vytvořil první státní útvar v Sýrii jaké bylo hlavní město tohoto státu? [odp] => Byl to král David (známý též z Bible) hlavní město bylo Jeruzalém. ) [10] => Array ( [id] => 44 [kap] => 003 [type] => [otz] => Jmenujte alespoň dvě města, která založili Sumerové na území Mezopotámie. [odp] => Eridu, Uruk, Ur, Lagaš, Kiš, Umma. ) [11] => Array ( [id] => 45 [kap] => 003 [type] => T [otz] => Jak se jmenovala sociální skupina v Indii, která měla ve společnosti nejnižší postavení? [odp] => Šúdrové. ) [12] => Array ( [id] => 46 [kap] => 003 [type] => [otz] => Ve kterém století došlo k tzv. babylonskému zajetí Židů? [odp] => 6. století před Kristem. ) [13] => Array ( [id] => 47 [kap] => 003 [type] => [otz] => V jakém období Egyptských dějin byly postaveny největší pyramidy? [odp] => V období tzv. staré říše (ca. 2700 - 2200 před Kristem). ) [14] => Array ( [id] => 48 [kap] => 003 [type] => T [otz] => Ve 13. století uzavřeli Egypťané s Chetity mírovou smlouvu. Kdo seděl v té době na egyptském trůně? [odp] => Ramesse II. ) [15] => Array ( [id] => 49 [kap] => 003 [type] => [otz] => Kam ústí řeky Eufrat a Tigris? [odp] => Obě řeky ústí najednou do Perského zálivu. ) [16] => Array ( [id] => 50 [kap] => 003 [type] => T [otz] => Jak se jmenoval nejslavnější vládce Akkadské říše? [odp] => Sargon I. ) [17] => Array ( [id] => 51 [kap] => 003 [type] => T [otz] => Jaký novobabylónský vládce odvlekl mnoho Židů do zajetí? [odp] => Nabukadnesar II. ) [18] => Array ( [id] => 557 [kap] => 3 [type] => [otz] => Kdy nastalo období rozmachu minojské kultury (Kréta)? [odp] => Kolem r. 2000 př. Kr. ) [19] => Array ( [id] => 582 [kap] => 3 [type] => [otz] => Která pyramida v Egyptě je nejstarší? [odp] => Džoserova,je stupňovitá,stojí v lokalitě Sakkara,poblíž Gízy. ) [20] => Array ( [id] => 583 [kap] => 3 [type] => [otz] => Kde pramení řeka Eufrat? [odp] => Vzniká soutokem řek Karasu a Muratu v Arménské vysočině v Turecku. ) )
1. Která pyramida v Egyptě je nejstarší?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Džoserova,je stupňovitá,stojí v lokalitě Sakkara,poblíž Gízy.
2. Jakým jazykem mluvili Chetité a je toto již rozluštěno jakým písmem psali?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Chetitština Ano, na jeho rozluštění se podílel i český prof. Bedřich Hrozný. Psali klínovým písmem.
3. Ve kterém století došlo k tzv. babylonskému zajetí Židů?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
6. století před Kristem.
4. Jmenujte alespoň dvě města, která založili Sumerové na území Mezopotámie.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Eridu, Uruk, Ur, Lagaš, Kiš, Umma.
5. Kdy nastalo období rozmachu minojské kultury (Kréta)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Kolem r. 2000 př. Kr.
6. Jak se jmenuje chrám známý vytesanými podobiznami čtyř faraónů?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Abú Simbel.
7. Ve kterém období Egyptských dějin byly postaveny tzv. vládcovy zdi?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ve Střední říši Egyptské (2000 - 1800 před Kristem).
8. Jmenuj alespoň tři pyramidy postavené ve starověkém Egyptě.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Džosérova stupňovitá p., Chufuvova (Cheopsova) p., Snofrevovy p., Rachevova (Chefrénova) p., Menkaurova (Myklerínova) p., atd.
9. Jak se jmenovala sociální skupina v Indii, která měla ve společnosti nejnižší postavení?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Šúdrové.
10. Který národ byl ve starověku nejlepší na moři?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Féničané.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht