Zpráva autorovi

Máte-li nějaké dotazy či při­po­mínky a z libo­vol­ného důvodu je nechcete uve­řej­nit v dis­kus­ním fóru?
Ať už se jedná o dotaz, námět, kri­tiku či při­po­mínku, pomocí tohoto for­mu­láře můžete ode­slat libo­vol­nou zprávu přímo hlav­nímu auto­rovi těchto stránek.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht