Učebnice

Moderní společnost

První světová válka, Ruské revoluce

Vznik Československa

Svět po první světové válce (Dvacátá léta)

Světová hospodářská krize, vznik totalitních systémů

Československo mezi světovými válkami

Druhá světová válka

Československo za druhé světové války

Svět po druhé světové válce

Evropa po druhé světové válce

Československo a Česká republika po roce 1946

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht