Testy

Středověk a české země

1. Kdo koho požádal o vyslání věrozvěstů kázajících ve slovanském jazyce?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Rastislav o to požádal byzantského císaře Michala III.
2. Kde nechala Drahomíra zavraždit Ludmilu a jaký vztah měly tyto dvě ženy ke svatému Václavovi?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Bylo to na hradě Tetín Drahomíra byla Václavova matka a Ludmila jeho babička.
3. Jak se jmenuje veršovaná předmluva k Evangeliu, kterou napsali Konstantin a Metoděj?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Proglas.
4. Proč se říká Cyril a Metoděj a ne Konstantin a Metoděj?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Protože Konstantin, když vstoupil do kláštera, přijal jméno Cyril. Správně je však obojí, jen druhé více používané.
5. Vyjmenujte alespoň čtyři české kmeny.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Chebané, Lučané, Sedličané, Lemuzi, Litoměřici, Čechové, Děčané, Psované
6. Kde došlo k hlavní bitvě páté křížové výpravy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Nedošlo, křižáci jakmile slyšeli zpěv husitů a rachot jejich vozů utekli.
7. Který český panovník přesídlil z Pražského hradu na Vyšehrad a proč? Kdo a kdy panovnické sídlo přenesl zpět?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na Vyšehrad se přestěhoval kníže a také první český král Vratislav kvůli sporům s pražským biskupem, svým bratrem Jaromírem. Vratislav se totiž rozhodl zřídit biskupství v Olomouci, skrze které by uplatňoval svoji moc, což se Jaromírovi nelíbilo. Zpátky na Pražský hrad se přestěhoval až druhý český král Vladislav v roce 1140.
8. Kdy byl zabit svatý Václav? Jak se jmenovala jeho babička?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
28. září 935 (nebo 929). Jeho babička byla (sv.) Ludmila.
9. Jaký panovník založil v Praze biskupství? Kdo byl prvním pražským biskupem?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Boleslav II., prvním biskupem byl Sas Dětmar.
10. Co to je obrazoborectví?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ničení a vypalování výzdoby kostelů.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht