Testy

Československo mezi světovými válkami

1. Jak dlouho byl českým prezidentem T. G. Masaryk?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
17 let.
2. Jaký byl závěr, který učinil lord Runciman při své misi v ČSR?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Soužití Čechů a Němců není možné.
3. Kdy Slovenský sněm vyhlásil Slovenskou republiku (pod záštitou Německa)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
14. března 1939.
4. Kolik mohl mít jeden vlastník půdy (podle zákona o pozemkové reformě z roku 1919)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
150 ha zemědělské půdy nebo 250 ha půdy celkem.
5. Kdy byla založena Bratislavská univerzita?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1919.
6. Jaký byl cíl politiky SdP?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
"Heim ins Reich" (domů do Říše = ČSR se má připojit k Německé říši).
7. Co znamená SdP? Datujte.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Sudentendeutsche Partei (Sudetoněmecká strana). Vznikla přejmenováním Sudetoněmecké vlastenecké fronty roku 1935.
8. Kolik procent z celkového počtu obyvatel ČSR bylo Němců? (± 2%)
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
23%.
9. Kdy byla dokončena stavba Svatovítské katedrály?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1929.
10. Jací byli kandidáti na prezidenta ČSR roku 1935?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Edvard Beneš, Bohumil Němec, Klement Gottwald.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht