Testy

Československo mezi světovými válkami

1. Kde se konala další schůzka mezi Chamberlainem a Hitlerem? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
O týden později (22. září 1938) v Godesbergu.
2. Kdy a kdo byl zvolen prezidentem po abdikaci Edvarda Beneše?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
30. října 1938 JUDr. Emil Hácha.
3. Jaký byl závěr, který učinil lord Runciman při své misi v ČSR?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Soužití Čechů a Němců není možné.
4. Kolik procent z celkového počtu obyvatel ČSR bylo Němců? (± 2%)
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
23%.
5. Kdy byla založena Bratislavská univerzita?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1919.
6. Kdy se konala pro nás osudová mezinárodní konference v Mnichově?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
29. září 1938.
7. Jak dlouho byl českým prezidentem T. G. Masaryk?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
17 let.
8. Kdy byla dokončena stavba Svatovítské katedrály?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1929.
9. Co znamená SdP? Datujte.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Sudentendeutsche Partei (Sudetoněmecká strana). Vznikla přejmenováním Sudetoněmecké vlastenecké fronty roku 1935.
10. Jmenujte alespoň tři poválečné politické strany v ČSR.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Agrárníci, Sociální demokraté, Národní socialisté, Národní demokraté, Lidovci, Komunisté, Hlinkova ľudová strana, DNSAP, aj.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht