Testy

Československo mezi světovými válkami

1. Kdy a kým byl českým prezidentem zvolen Tomáš Garrigue Masaryk?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
14. prosince 1918 Národním shromážděním.
2. Jak dlouho byl českým prezidentem T. G. Masaryk?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
17 let.
3. Jaký byl cíl politiky SdP?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
"Heim ins Reich" (domů do Říše = ČSR se má připojit k Německé říši).
4. Kde se konala další schůzka mezi Chamberlainem a Hitlerem? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
O týden později (22. září 1938) v Godesbergu.
5. Kdy Slovenský sněm vyhlásil Slovenskou republiku (pod záštitou Německa)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
14. března 1939.
6. Jmenujte alespoň tři poválečné politické strany v ČSR.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Agrárníci, Sociální demokraté, Národní socialisté, Národní demokraté, Lidovci, Komunisté, Hlinkova ľudová strana, DNSAP, aj.
7. Jak se jmenoval protektorát zřízený ve zbytku území ČSR?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Böhmen und Mähren.
8. Kdy a kdo byl zvolen prezidentem po abdikaci Edvarda Beneše?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
30. října 1938 JUDr. Emil Hácha.
9. Kdy byla dokončena stavba Svatovítské katedrály?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1929.
10. Kolik mohl mít jeden vlastník půdy (podle zákona o pozemkové reformě z roku 1919)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
150 ha zemědělské půdy nebo 250 ha půdy celkem.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht