Testy

Array ( [id] => 438 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Kdy a kým byl českým prezidentem zvolen Tomáš Garrigue Masaryk? [odp] => 14. prosince 1918 Národním shromážděním. ) [1] => Array ( [id] => 439 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Kdo byl poválečným českým ministrem vojenství? [odp] => Milan Rastislav Štefánik. ) [2] => Array ( [id] => 440 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Kolik procent z celkového počtu obyvatel ČSR bylo Němců? (± 2%) [odp] => 23%. ) [3] => Array ( [id] => 441 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Kdo stanovil jižní hranice Slovenska (s Maďarskem)? [odp] => Edvard Beneš. ) [4] => Array ( [id] => 442 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Kdy byla založena Bratislavská univerzita? [odp] => Roku 1919. ) [5] => Array ( [id] => 443 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Jak vysoká nezaměstnanost byla v ČSR po první světové válce? [odp] => Asi 20%. ) [6] => Array ( [id] => 444 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Kolik mohl mít jeden vlastník půdy (podle zákona o pozemkové reformě z roku 1919)? [odp] => 150 ha zemědělské půdy nebo 250 ha půdy celkem. ) [7] => Array ( [id] => 445 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Jmenujte alespoň tři poválečné politické strany v ČSR. [odp] => Agrárníci, Sociální demokraté, Národní socialisté, Národní demokraté, Lidovci, Komunisté, Hlinkova ľudová strana, DNSAP, aj. ) [8] => Array ( [id] => 446 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Kdy byla dokončena stavba Svatovítské katedrály? [odp] => Roku 1929. ) [9] => Array ( [id] => 447 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Jak dlouho byl českým prezidentem T. G. Masaryk? [odp] => 17 let. ) [10] => Array ( [id] => 448 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Kdy se konaly třetí prezidentské volby? Kdo v nich zvítězil? [odp] => Roku 1927 T. G. Masaryk. ) [11] => Array ( [id] => 449 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Jmenujte alespoň dvě úspěšné velké české firmy (za první republiky). [odp] => Baťa, ČKD Praha, Zbrojovka Brno, Škoda Mladá Boleslav, Tatra Kopřivnice, oděvní závody Prostějov , aj. ) [12] => Array ( [id] => 450 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Co to byla pauperizace? [odp] => Chudnutí středních vrstev vytváření velkých rozdílů - bohatí, nic, chudí. ) [13] => Array ( [id] => 451 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Co znamená SdP? Datujte. [odp] => Sudentendeutsche Partei (Sudetoněmecká strana). Vznikla přejmenováním Sudetoněmecké vlastenecké fronty roku 1935. ) [14] => Array ( [id] => 452 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Jmenujte představitele Hlinkovy ľudové strany. [odp] => Tiso, Sidor, Ďurčanský. ) [15] => Array ( [id] => 453 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Jací byli kandidáti na prezidenta ČSR roku 1935? [odp] => Edvard Beneš, Bohumil Němec, Klement Gottwald. ) [16] => Array ( [id] => 454 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Jaký byl cíl politiky SdP? [odp] => "Heim ins Reich" (domů do Říše = ČSR se má připojit k Německé říši). ) [17] => Array ( [id] => 455 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Jaký byl závěr, který učinil lord Runciman při své misi v ČSR? [odp] => Soužití Čechů a Němců není možné. ) [18] => Array ( [id] => 456 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Co požadoval Hitler po Chamberlainovi v Berchtesgardenu? [odp] => Připojení pohraničních oblastí ČSR s více jak 50% Německými obyvateli. ) [19] => Array ( [id] => 457 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Kde se konala další schůzka mezi Chamberlainem a Hitlerem? Kdy? [odp] => O týden později (22. září 1938) v Godesbergu. ) [20] => Array ( [id] => 458 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Kdy se konala pro nás osudová mezinárodní konference v Mnichově? [odp] => 29. září 1938. ) [21] => Array ( [id] => 459 [kap] => 017 [type] => T [otz] => V jakém časovém rozmezí existovala tzv. druhá republika"?" [odp] => Od Mnichova do 14.-15. března 1939. ) [22] => Array ( [id] => 460 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Kolik obyvatel žilo v zabraném území? (přibližně) [odp] => 5 milionů ) [23] => Array ( [id] => 461 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Kdy a kdo byl zvolen prezidentem po abdikaci Edvarda Beneše? [odp] => 30. října 1938 JUDr. Emil Hácha. ) [24] => Array ( [id] => 462 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Kdy Slovenský sněm vyhlásil Slovenskou republiku (pod záštitou Německa)? [odp] => 14. března 1939. ) [25] => Array ( [id] => 463 [kap] => 017 [type] => T [otz] => Jak se jmenoval protektorát zřízený ve zbytku území ČSR? [odp] => Böhmen und Mähren. ) )
1. Kdy a kým byl českým prezidentem zvolen Tomáš Garrigue Masaryk?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
14. prosince 1918 Národním shromážděním.
2. Jmenujte představitele Hlinkovy ľudové strany.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Tiso, Sidor, Ďurčanský.
3. Kdy se konaly třetí prezidentské volby? Kdo v nich zvítězil?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1927 T. G. Masaryk.
4. Kolik obyvatel žilo v zabraném území? (přibližně)
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
5 milionů
5. Co znamená SdP? Datujte.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Sudentendeutsche Partei (Sudetoněmecká strana). Vznikla přejmenováním Sudetoněmecké vlastenecké fronty roku 1935.
6. Jak vysoká nezaměstnanost byla v ČSR po první světové válce?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Asi 20%.
7. Jací byli kandidáti na prezidenta ČSR roku 1935?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Edvard Beneš, Bohumil Němec, Klement Gottwald.
8. Kolik mohl mít jeden vlastník půdy (podle zákona o pozemkové reformě z roku 1919)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
150 ha zemědělské půdy nebo 250 ha půdy celkem.
9. Kdy byla dokončena stavba Svatovítské katedrály?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1929.
10. Jaký byl závěr, který učinil lord Runciman při své misi v ČSR?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Soužití Čechů a Němců není možné.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht