Přidán článek o divokých odsunech Němců z Československa.

Při­dán člá­nek Jana Surého o divo­kých odsu­nech Němců z Čes­ko­slo­ven­ska.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht