Košický vládní program

 • Po zkušenosti se západními spojenci z Mnichova 1938 se prezident Beneš během druhé světové války rozhodl orientovat se na východ

  Po zkušenosti se západními spojenci z Mnichova 1938 se prezident Beneš během druhé světové války rozhodl zaměřit politiku Československa na východ

  programový dokument, který určoval zásady budoucí politiky s cílem překonat hospodářské rozdíly mezi Českem a Slovenskem

 • podepsán již v březnu 1945 v Moskvě, v platnost vyšel na slavnostním zasedání čs. vlády a SNR 5. dubna 1945 v Košicích.
 • opustit čechoslovakismus, Češi a Slováci = dva národy
  • dovršeno až 1968 (vznik federace – ČSSR)
 • obnova hospodářství (pomoc organizace vzniklé při OSN)
  • UNRRA (hospodářská pomoc zemím po válce)
 • zahraničně politická orientace po válce na SSSR
 • představa, že ČSR bude „mostem“ mezi Východem a Západem
 • konfiskace majetku zrádců, Němců a Maďarů
 • potrestání válečných zločinců
  • červen 1945 – prezidentské dekrety (K. H. Frank – nejvíce souzen)
  • před soud se dostal i Hácha (ztráta rozumu)
 • odsun Němců (zpočátku „divoký odsun“) – z ČSR odešlo dva a půl milionu Němců
 • 24. (28.) 10. 1945
  • vydány Benešovy dekrety o znárodnění klíčového průmyslu, bank a pojišťoven
  • na podzim bylo vše potvrzeno prozatímním Národním shromážděním
 • v květnu 1946 se konaly první poválečné volby – poslední pluralitní volby (České země)
  • zvítězila Komunistická strana (KS) – 40% hlasů
  • Národní Socialisté 23%
  • Lidová strana 20%
  • Sociální demokracie 15%
  • na Slovensku – Demokratická strana 60% hlasů
 • předseda vlády: Klement Gottwald (před ním Zdeněk Fierlinger)
 • komunisté získali devět ministerstev, sociální demokraté tři ministerstva, ostatní strany po čtyřech ministerských křeslech
 • dva nestraníci (Jan Masaryk, Ludvík Svoboda)
 • program vlády: „dvouletka“ (1948 měly být další volby)
 • byla přijata ústava
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht