Mayové

Říše Mayů se rozprostírala na poloostrově Yucatán na území dnešních států Guatemala, Belize, části Mexika a Hondurasu. První kulturní známky se nesou až z doby 7000 před Kristem, ale počátek mayské kultury datujeme do období od 2000 (2500) do 1000 před Kristem. První městské státy zde vznikají na přelomu našeho letopočtu. Další mayské dějiny dělíme do období Klasické (Staré) říše (300 před Kristem – 900 po Kristu) a Nové (Postklasické) říše (10. – 17. století).

Klasická (Stará) říše (4. – 10. století)

Mayská pyramida zvaná El Castillo v Chichén Itzá

Mayská pyramida zvaná El Castillo v Chichén Itzá

250 – 600 (900) Rané klasické období Mayské civilizace probíhalo již od poloviny 3. století, končí na konci 6. století n.l. Přežívala zde ještě rodová společnost (se zbytky otrokářství). Probíhal umělecký a intelektuální rozvoj Mayů, ti užívali obrázkového písma, vztyčovali kamenné desky (stély), astronomové rozvíjeli své pokročilé matematické schopnosti (počítali ve dvacítkové soustavě), měli dokonalý přesný kalendář. Mayové však neznali železo, v zemědělství používali žďáření. Platili kakaovými boby.

V 7. století prožívala Mayská civilizace svůj vrchol. Existují známky intenzivního zemědělství, propracovaných zavlažovacích technik, staví se silnice a vodovody. Nastává rozkvět měst, řemesel i umění a vědy. Od devátého století však v souvislosti se sociálními nepokoji a vpádu Toltéků nastává postupný úpadek Mayské společnosti.

Postklasické (Nová) říše (11(9.). – 17(16.). století)

Počátkem 13. století Mayové opouštějí svoje hlavní město Chichén Itzá a zakládají v Mayapánu nové. Později však nastalo období četných bojů, občanských válek. To vedlo k sociálním nepokojům, které vedlo až ke zničení Mayapánu při rolnickém povstání v polovině 15. století. Od té doby Mayská civilizace spěla k úpadku až k příchodu Španělů.

Mayové stavěli stupňovité pyramidy, na jejichž vrcholu stál chrám. Stavěli také paláce šlechty a kněží, stadiony, kde se hráli míčové hry. Znali vodovod, stavěli silnice, zdobili se zlatými šperky. Mayskou inteligencí byli kněží, astronomové, matematici, písaři, správci, později i politikové. Mayové uctívali mnoho bohů (kukuřice, deště, větru, …), v jejichž čele stál stvořitel světa Hunab Chu (Itzamna).

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht