Vytvoření protektorátu Böhmen und Mähren

Oddělení Slovenska

 • Vojtech Tuka (1880 - 1946), první předseda vlády Slovenské republiky

  Vojtech Tuka (1880 – 1946), první předseda vlády Slovenské republiky (ve funkci v letech 1939 – 1944)

  Hitler podporuje separatismus Hlinkovy slovenské ľudové strany (HSĽS), slibuje Slovensku hospodářskou pomoc při odtržení Slovensku, vyhrožuje, že Slovensko podlehne Maďarsku a Německo mu nepomůže: „Buď se odtrhnete, nebo vás necháme Maďarům!

 • leden 1939 – ministr Slovenské vlády Vojtěch Tuka posílá Hitlerovi telegram: „Vkládám osud Mého národa do Vašich rukou, mein Führer. Můj národ čeká na Vaše osvobození.“
 • únor 1939    – V. Tuka v čele Slovenské delegace přijat u Hitlera
 • 11. 3. 1939
  • Československá vláda vyhlašuje na Slovensku výjimečný stav, snaží se zabránit odtržení Slovenska
  • sesazena Tisova vláda (J. Tiso, kněz, odešel na svou faru v Bánovcích nad Bebravou)
  • jmenována nová vláda v čele s K. Sidorem – snaha oddálit odtržení
 • 13.3.1939
  • na pozvání Hitlera odjíždí J. Tiso do Berlína, kde dostává ultimatum
  • buď odtržení, nebo Maďaři
 • 14.3.1939
  • Slovenský sněm vyhlásil Slovenskou republiku (pod záštitou Německa)
  • zbytek Podkarpatské Ukrajiny zabralo Maďarsko

Vytvoření Protektorátu Böhmen und Mähren (Čechy a Morava)

 • noc z 14. na 15. 3. 1939
  • Emil Hácha se na svou žádost setkal s Hitlerem v Berlíně, doprovázen Fr. Chvalkovským (českým velvyslancem v Německu)
  • Hitler jim řekl, že dal rozkaz o připojení Čech k Říši
  • pod psychickým nátlakem (Hitler Háchu honil po místnosti s prohlášením, které měl podepsat)
   • Hácha podepsal prohlášení Československé a Německé vlády, že Československá vláda souhlasí s okupací a Čechy samy žádají, aby je Německo okupovalo
 • 15. 3. 1939 Hácha telefonicky informuje vládu, žádá o nekladení odporu
  • 4:00 – vláda prohlášení přijala
  • ráno začíná okupace
 • 16. 3. 1939 – vydán výnos o zřízení protektorátu Böhmen und Mähren (Čechy a Morava)
  • postavení kolonie
  • Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika (zdroj mapy: www.valka.host.sk)

   Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika
   (zdroj mapy: www.valka.host.sk)

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht