Zopakujte si z raného středověku

 1. Jak se nazývá první předchůdce státního útvaru na našem území?
  • Odkud (z jaké země) pocházel první panovník?
  • Datujte vznik, trvání a zánik.
  • Z jakého důvodu tento útvar vznikl?
 2. Jak se nazývá první státní zřízení na našem území a kde se nacházela?
 3. Jak se jmenoval první historicky doložený kníže tohoto státního útvaru a jakou dynastii založil?
 4. Jak tam vypadalo původní náboženství? Uveď včetně problémů.
 5. Jak se jmenoval druhý panovník?
  • Kým byl druhý panovník dosazen?
  • Jaký měl příbuzenský vztah k prvnímu panovníkovi?
  • Charakterizujte jeho vládu.
 6. Koho tento panovník pozval do země?
  • Uveď jména.
  • Kdy a odkud přišli?
  • Z jakého důvodu přišli?
  • Z jakého důvodu je pozval?
  • Jak na to reagoval papež?
 7. Jak se nazýval nejvýznamnější velkomoravský panovník?
  • Jak se dostal k vládě?
  • Charakterizujte jeho vládu.
 8. Kam z Velkomoravské říše odešli žáci věrozvěstů v druhé polovině 9. století a co učinili?
 9. Jak se jmenoval poslední velkomoravský panovník a s kým musel bojovat?
 10. Kdy Velkomoravská říše zanikla? Jak se jmenovalo její hlavní město?
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht