Itálie a Španělsko ve 30. letech 20. století

Itálie

Etiopský císař Haile Selassie (1892 - 1975) na obálce amerického magazínu Time

Etiopský císař Haile Selassie (1892 – 1975) na obálce amerického magazínu Time

1935 – 36 Italský konflikt proti nezávislému císařství Habeši (Etiopie)

 • v čele Habeše stál císař Haile Selassie I.
 • válka měla podpořit italský průmysl, který by se tak dostal z hospodářské krize
 • Itálie přepadla Habeš z Eritrey, z Italského Somálska (Habeš = Italská kolonie)
 • Italové pobili byť hrdinsky se bránící, ale špatně vyzbrojné Habešany (Italové použili proti Habešanům i otravné bojové plyny)
 • zde se projevuje bezmocnost a neschopnost Společnosti Národů (Habeš i Itálie členy SN)
 • SN označila Itálii za agresora a uplatňovala proti ní sankce:
  • omezení dovozu strategických surovin (porušováno; neúčinné)
 • sankce, která by Italy mohla zastavit (uzavření Suezu) neuplatněna

Roku 1936 byla uzavřena smlouva mezi Německem a Itálií o společném postupu, čímž vznikla OSA Berlín – Řím – Tokio.

Itálie okupovala Habeš až do roku 1941 (císař vládl z Velké Británie).

Španělsko

Roku 1931 byla během španělské občanské války svržena monarchie a vyhlášena republika (snaha o demokracii). V roce 1936 však vznikla vláda lidové fronty (socialistické strany se spojily s buržoazií proti fašistům), která představovala hrozbu ovládnutí země komunisty.

18. července 1936

 • vypukla občanská válka, která započala v Maroku a šířila se dále do Španělska
 • převrat proti vládě lidové fronty (v armádě, byrokratickém aparátě)
 • v čele: generálové Francisco Franco a Emilio Mola
  • Franco stál v čele fašistické strany „Falanga“
  • Franco měl podporu katolické církve, finančního kapitálu
 • vzniklo zde heslo ¡No pasarán! (neprojdou), avšak Francisco Franco později obléhaný Madrid dobyl. Heslo bylo symbolem hrdinství a neústupnosti.

1936 – 1939

 • občanská válka (SN vyhlásila politiku nevměšování (neintervence))
  • Francovi pomohla Itálie (60 000 vojáků) a Německo (16 000 vojáků)
  • pro Němce to byla zkouška letectva
Obraz Gernika (Guernica) od Pabla Picassa zobrazuje zkázu vybombardovaného baskického městečka

Obraz Gernika (Guernica) od Pabla Picassa zobrazuje zkázu vybombardovaného baskického městečka

26. dubna 1937    bombardování baskického městečka Guernica

 • inspirace pro Piccasův stejnojmenný obraz
 •  Španělským republikánům pomáhali dobrovolníci (tzv. interbrigadisté – SSSR, i z ČSR 1500 vojáků)

1939    Španělská republika padla

 • nastolen Frankistický režim – udržel se až do roku 1975, kdy byla obnovena monarchie v čele s králem Juanem Carlosem (vládne až dodnes)
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht