Učebnice

Moderní společnost

První světová válka, Ruské revoluce

Úvod do kapitoly první světová válka | Společnost před první světovou válkou | Mezinárodní situace na přelomu 19. a 20. století | Vypuknutí první světové války | První světová válka – První a druhá etapa války (1914-1916) | První světová válka – třetí a čtvrtá etapa války (1917 – 1918) | První světová válka – výsledky | Ruské revoluce

Vznik Československa

České země na počátku první světové války | Masarykova zahraniční akce | Nástup Karla I. | Krize Rakouska – Uherska, Vznik Československa

Svět po první světové válce (Dvacátá léta)

Versailleský mírový systém | Změny ve společnosti po první světové válce | Poválečná střední a jihovýchodní Evropa | Vznik a vývoj Sovětského svazu | Krize koloniálního systému | Vývoj v letech 1924 – 1929 | Dělnické hnutí ve 20. letech

Světová hospodářská krize, vznik totalitních systémů

Světová hospodářská krize | Totalitní systémy meziválečného období | Sovětský svaz v době stalinismu | Nástup nacismu v Německu, příprava Německa na válku | Agrese fašistického Japonska | Itálie a Španělsko ve 30. letech 20. století | Anšlus Rakouska a politika appeasementu

Československo mezi světovými válkami

Formování československého státu (1918 – 1921) | Československo do roku 1929 | Hospodářská krize v Československu | Zánik „první republiky“ | Druhá republika | Vytvoření protektorátu Böhmen und Mähren

Druhá světová válka

Úvod do druhé světové války | Poslední měsíce míru | První fáze války (1939 – 1941) | Druhá fáze války (1941 – 1943) | Třetí fáze války = přelom ve druhé světové válce (1943) | Čtvrtá fáze války (1944 – květen 1945) | Poslední fáze války (1945) | Výsledky války

Československo za druhé světové války

Česko za Protektorátu | Domácí odboj po roce 1941, Heydrichiáda | Slovensko a Slovenské národní povstání | Vyvrcholení českého odboje | Košický vládní program

Svět po druhé světové válce

Úvod do poválečného období | Vytvoření OSN | Spojené státy americké po druhé světové válce | Dekolonizace | Korejská válka | Karibská krize | Válka ve Vietnamu | Islámská revoluce v Íránu | Válka v Perském zálivu

Evropa po druhé světové válce

Úvod do kapitoly Evropa po druhé světové válce | Východní blok v letech 1946 – 1956

Československo a Česká republika po roce 1946

Československo v letech 1946 – 1948 – poslední léta demokracie | Převrat roku 1948 a 50. léta | 60. léta v Československu, Pražské jaro 1968 | Normalizace v Československu (70. léta) | 80. léta, Sametová revoluce | Počátky demokracie, Rozdělení Československa | Česká republika v letech 1993 – 2013